Posted on

EFSA Claim: Yerba Mate (ID: 3924)

-от European Food Safety Authority (EFSA) 

Здравна претенция на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA): Допринася за регулиране на телесното тегло. Допринася за разграждането на липидите.

За списък с източници, натиснете тук (английски).