Nupo i samspil med Danske Hospitaler

Image slider

De danske hospitaler er i gang med en masse spændende kliniske studier og projekter der adresserer et stigende problem i Danmark – overvægt.

Hospitalerne laver bl.a. VLCD (Very Low Calorie Diet) forløb med personer der har behov for et vægttab inden en operation,  kombineret med medicinsk vægttabsbehandling (Semaglutid) og for at studere sammenhængen mellem overvægt hos forældre og deres børn. 

Vi er stolte og beærede over, at samarbejde med de største hospitaler i Danmark.

Rigshospitalet-Glostrup– Dansk Hovedpine Center

På Dansk Hovedpinecenter forskes i den alvorlige og potentielt synstruende sygdom, Idiopatisk Intrakraniel Hypertension (IIH). Sygdommen er karakteriseret ved et forhøjet tryk i hjernevæsken, hvilket kan skade synsnerverne og dermed synet. Forekomsten stiger i takt med stigende overvægt i befolkningen, men rammer primært unge kvinder i 20-40-års alderen. Der er en klar sammenhæng med overvægt og den vigtigste behandling for at opnå sygdomskontrol er vægttab. På Dansk Hovedpinecenter foregår aktuelt et lodtrækningsforsøg, der undersøger, om hjælpen til vægttab ved ny diagnosticeret IIH kan optimeres. Det er vigtigt at vægttabet er hurtigt, betydeligt og vedvarende. Tages de tabte kilo på igen, kan sygdommen vende tilbage. 

Patienter behandles med en VLCD (800 kcal dg) med total måltidserstatning i otte uger kombineret med medicinsk behandling med Semaglutid i samlet 10 mdr. S forløb. 

Kontrolgruppen tilbydes vanlig behandling med vanddrivende medicin og samtaler med en hospitalsdiætist, som vejleder i ændret livsstil. Man sammenligner de to grupper mht. vægttab og hvor meget trykket i hjernen ændrer sig samt undersøger synsnervernes funktion, livskvalitet og hovedpinebyrde.

Steno Diabetes Center Copenhagen

”Ved at sammenligne patienter, som tilbydes vanlig diætetisk vejledning, med patienter der tilbydes VLCD behandling (lav kalorie diæt), ønsker vi at afklare om VLCD kan forbedre forløbet forud for og under bariatrisk kirurgi.

I dette tiltag ønsker vi derfor at undersøge VLCD-behandling og almindelig diætetisk vejledning på det vægttab som kræves forud for bariatrisk kirurgi. Vi undersøger vægttabets størrelse, hvor hurtigt det opnås, samt patienternes tilfredshed med forløbet.”

Bariatrisk Team, Steno Diabetes Center Aarhus

Københavns Universitet – Institut for Idræt og Ernærning Pre-Child;

Projektet ’PREPARE CHILD’ – forankret på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet vil undersøge om overvægt hos forældrene op til og under en graviditet hænger sammen med udvikling af overvægt hos børn og unge.

Årsagen til at vi gerne vil lave dette studie er, at vi i samfundet ser flere og flere overvægtige – også blandt børn. Både når de starter i folkeskolen, og når de går ud af folkeskolen,” fortæller lektor Nina Geiker fra Institut for Idræt og Ernæring, der står i spidsen for studiet.