Knogletab ledsaget af frivillig vægttab hos overvægtige mennesker

af L. Bjørn et al. (1994). 

Introduktion

Nogle undersøgelser har vist, at et diætfremkaldt vægttab er ledsaget af et markant fald i knoglemineraltæthed (BMD). Regional knogleændringer blev ikke målt. Formålet med denne undersøgelse var at måle ændringer i total og regional legmesammensætning hos overvægtige patienter gennemgår hurtigt vægttab på et kalorifattigt regime.

Metoder

Röntgenabsorptionsmetri med dobbelt energi blev udført hos 51 overvægtige patienter før og efter 15 uger på en kalorifattig diæt (Nupo, der gav 1,9 MJ for kvinder og 2,4 MJ for mænd i 2 uger. Derefter et kvalitativt gratis kosttilskud og drikke blev tilladt op til 4,2 MJ for kvinder og 4,7 MJ for mænd). Af disse patienter, 39 blev scannet 6 måneder senere. Total og regional kropsben mineral, fedtmasse og fedtfri masse blev målt. I kontrolgruppen er 9 normale frivillige blev scannet med op til 23 kg smult fordelt anteriort, og 9 frivillige blev scannet med 15 kg smult posteriort. Spisen var dengang gradvist fjernet for at simulere det fedttab, der findes i patientgruppen.

Resultater

I patientgruppen var det gennemsnitlige vægttab 12.273 g, det gennemsnitlige fedttab var 11,014 g, og det gennemsnitlige knoglemineraltab var 171,6 g efter 15 uger. Tæt korrelation mellem fedttabet og knogletabet blev fundet og beregnet til være 16,5 g knoglemineral pr. kg fedt i patientgruppen i modsætning til 0,5 g knoglemineral pr. kg fedt i kontrolgruppen. I kontrolgruppen 15 kg spæk placeret posteriort havde ingen statistisk signifikant effekt på knoglemålingerne. Hvis vægt og fedt blev genvundet på scanningstiden 6 måneder senere, ville knoglemineral blev også genvundet. Patienter med yderligere vægttab fortsatte at miste knoglemineral. En patient mistede 754 g knoglemineral på 9 måneder. Hende vægttab var 45 kg i denne periode, og knoglemineralindholdet forblev inden for området for normale kvinder i hendes alder. Metodologisk og patogenetisk problemer diskuteres.

Konklusion

Det konkluderes, at det observerede knogletab bør betragtes som fysiologisk normalisering inden for acceptable grænser, der ledsager et diætinduceret vægttab hos overvægtige.

Læs det fulde studie (på engelsk), klik her.