Privatlivspolitik

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

BESØG PÅ NUPO.DK

Når du besøger vores hjemmesider, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af vores website. Det kan være oplysninger om, hvilken type browser du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder Nupo’s Cookiepolitik anvendelse, når du bruger Nupo.dk.

Formålet med indsamling af oplysningerne er, at optimere din brugeroplevelse og hjemmesidens funktion, samt eventuelt, at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Instagram, Google og Youtube, hvis du har samtykket til marketing cookies.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a, samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

KØB AF VARER OG KOMMUNIKATION PÅ NUPO.DK

Når du køber varer eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Det kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på Nupo.dk.

Formålet med de indsamlede oplysninger er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og opfylde vores aftale med dig. Vi gemmer oplysningerne for at kunne hjælpe dig hvis det bliver nødvendigt at returnere eller du har en reklamation. Herudover kan vi få behov for at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, blandt andet mulighed for tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b i forhold til vores gensidige aftale om køb hos Nupo, litra c i forhold til vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger og bogføring og litra f i forhold til vores legitime interesse i at forhindre svig.

TILMELDING TIL NYHEDSBREV, BAGGRUND, FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

ANDRE RELATIONER (JOBANSØGERE, SAMARBEJDSPARTNERE OG ANSATTE M.FL)

Hvis du indgår i en relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

Formålet med behandlingen er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og eventuelt den virksomhed du repræsenterer for kunne opfylde vores forpligtelser i den forbindelse.

Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være et aftaleforhold, der er etableret eller under etablering mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk vores legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Tredjeparts websites, eksempelvis Trustpilot

Vi behandler oplysninger og data, du har gjort tilgængelige via indstillinger fra din personlige profil fra tredjepartswebsteder såsom sociale medieplatforme og trustpilot.

På Nupo.dk indlæser vi indhold fra tredjeparts websites, som en del af brugeroplevelsen på Nupo.dk. Det sker fx ved indlæsning af vores score hos Trustpilot. I disse tilfælde vil du som bruger være underlagt privatlivspolitikken for den aktuelle virksomhed, og vi henviser i den forbindelse til Trustpilots privatlivspolitik.
​​​​​​​
Levering af varer

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Nupo, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til dig.

Betalingsinformationer

Når du gennemfører betalingstransaktioner på Nupo.dk, sker dette via vores certificerede samarbejdspartner, Stripe samt Klarna. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder.

Databehandlere

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring. Vores samarbejdspartnere er databehandlere og må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os.

DINE RETTIGHEDER

Ret til Indsigt
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du kan kontakte os på den nedenfor angivne kontakt adresse for at få yderligere information om de oplysninger vi har registreret.

Ret til berigtigelse, begrænsning, portabilitet og sletning
Du har ret til at få rettet forkerte personoplysninger om dig. Du opfordres til at rette henvendelse til os hvis du bliver opmærksom på fejl.

Der kan opstå situationer hvor du har ret til at få begrænset de personoplysninger vi opbevarer eller få dem overført til andre. Du kan rette henvendelse til os hvis dette bliver tilfældet.

Du vil i nogle tilfælde have ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet. Det kan eksempelvis være hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Du kan rette henvendelse til os med henblik på at få slettet ikke nødvendige data.

I alle tilfælde bedes du kontakte os ved brug af nedennævnte kontaktinfo.

Ret til indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies. I forhold til cookies henviser vi til reglerne i vores cookie politik: https://nupo.com/da/cookies/

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte os på adressen angivet nedenfor.

RETTEN TIL AT KLAGE

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

SIKKERHED

Nupo sikrer, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang eller destruktion, ulovlig behandling eller utilsigtet tab eller skade.

Nupo bruger en sikker server, hvor dine personlige data behandles og begrænser adgangen til personlige data i organisationen. Tilladelse til at få adgang til personlige data gives kun til enkeltpersoner i organisationen såvel som til personoplysningsassistenten med det eneste formål at sætte dem i stand til at udføre deres opgaver.

KONTAKTOPLYSNINGER

Nupo ApS
Midtager 29, 2. tv. DK-2605 Brøndby
Danmark
info@nupo.com
+45 43 48 88 80 42

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Nupo forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik efter behov, for eksempel for at overholde ændringer i love og regler. En sådan ændring vil blive offentliggjort på Nupo’s ‘websted.