WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ, VOOR WELKE DOELEINDEN EN DE RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN DEZE PERSOONSGEGEVENS

Betreffende bezoeken aan: https://nupo.com/nl/

Wanneer u onze websites bezoekt, verwerken wij automatisch informatie over u en uw gebruik van onze website. Dit kan informatie bevatten over het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over uw computer. Daarnaast is het Cookiebeleid van NUPO van toepassing wanneer u https://nupo.com/nl/ gebruikt.

Het doel waarvoor we de informatie verzamelen, is om uw gebruikerservaring en de functionaliteit van de website te optimaliseren, evenals om mogelijk gepersonaliseerde marketing te voeren, inclusief retargeting via Facebook, Instagram, Google en YouTube, maar alleen als u toestemming heeft gegeven voor marketingcookies.

De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming voor ons gebruik van cookies en artikel 6(1)(a) van de AVG, evenals ons legitieme belang om onze website te verbeteren en zo relevant mogelijk te zijn in onze marketing volgens artikel 6(1)(f) van de AVG.

AANKOOP VAN GOEDEREN EN COMMUNICATIE; ACHTERGROND, DOEL EN RECHTSGROND

Wanneer u goederen koopt of met ons communiceert, verzamelen wij de informatie die u zelf verstrekt. Dit kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingswijze, informatie over welke producten u koopt of moet retourneren, informatie over vragen en klachten, leveringsverzoeken, evenals informatie over het IP-adres van waaruit u de bestelling is geplaatst, als de bestelling is geplaatst op https://nupo.com/nl/.

Het doel van de verzamelde informatie is om ons in staat te stellen de door u bestelde producten te leveren en om onze overeenkomst met u na te komen. We slaan de gegevens op om u te kunnen helpen als er een retourzending nodig is of als u een klacht heeft. Daarnaast is het mogelijk dat we contact met u moeten opnemen met betrekking tot relevante informatie over het product dat u hebt gekocht. We kunnen ook informatie over uw aankopen verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder een of meer van de volgende; terugname van producten of boekhoudkundige en boekhoudkundige doeleinden.

De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de Wet op de gegevensbescherming en onze wederzijdse overeenkomst om van NUPO te kopen, (c) en onze wettelijke verplichting om te voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot opnames en financiële boekhouding en (f) en ons legitieme belang bij het voorkomen van fraude.

NIEUWSBRIEVEN; ACHTERGROND, DOEL EN RECHTSGROND

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we informatie over uw naam, e-mailadres en mobiel nummer (indien van toepassing).

Het doel is om u te informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per email en u kunt zich op ieder moment uitschrijven via de afmeldlink.

De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief en artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG-wet.

OVERIGE RELATIES (VACATURES, PARTNERS EN WERKNEMERS ENZ.)

Als u een relatie met ons aangaat, hetzij als particulier of als werknemer van een bedrijf waarmee wij samenwerken, verwerken wij gegevens met betrekking tot uw naam, e-mail, geboortedatum, telefoonnummer, bedrijfs- of privéadres en alle andere informatie die u ons verstrekt in verband met onze relatie en uw vraag.

Het doel van de verwerking is om onze werkrelatie met u en mogelijk het bedrijf dat u vertegenwoordigt te beheren om onze verplichtingen in dit verband na te komen.

De rechtsgrond voor deze verwerking is normaal gesproken een contractuele relatie die tussen u en/of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, is of wordt aangegaan, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Afhankelijk van de aard van de samenwerking kan de rechtsgrond ook anders zijn, meestal ons legitieme belang bij het aangaan en onderhouden van de relatie tussen u en/of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG ACT.

VERSTREKKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN, BIJVOORBEELD SOCIALE MEDIA, TRUSTPILOT, GOOGLE ADS, ETC

Wij verwerken de informatie en gegevens die u beschikbaar heeft gesteld via instellingen uit uw persoonlijke profiel van websites van derden zoals social media platforms, Google Ads en Trustpilot.

De doeleinden van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens omvatten marketing, reageren op vragen, u in staat stellen deel te nemen aan onze acties en contact met u op te nemen als u wint. De informatie die de platformen zelf verzamelen staat beschreven in hun eigen privacy beleid, we verwijzen naar de respectievelijke platformen.

Lees hier hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt.

De wettelijke basis voor onze verwerking is ons legitieme belang bij het promoten van NUPO, het reageren op uw vraag of het toestaan ​​dat u deelneemt aan een actie en contact met u op te nemen als u wint in overeenstemming met artikel 6(1)(f) van de verordening gegevensbescherming.

Op https://nupo.com/nl/ laden we inhoud van websites van derden als onderdeel van de gebruikerservaring op https://nupo.com/nl/. Dit doet u bijvoorbeeld door onze score te laden bij Trustpilot of foto’s van Instagram. In deze gevallen bent u als gebruiker onderworpen aan het privacy beleid van het bedrijf in kwestie en verwijzen we in dit verband naar het eigen privacy beleid van Trustpilot of andere relevante partners.

AFHANDELING BESTELLING

In verband met de levering van goederen die u bij NUPO heeft gekocht, wordt informatie over uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer evenals bestelnummer en specifieke leveringsverzoeken doorgegeven aan de vervoerder die verantwoordelijk is voor de levering van de gekochte goederen aan u. Op dit moment werken wij samen met postbedrijf DPD.

AFHANDELING BETALINGEN

Wanneer u de betalingstransacties op https://nupo.com/nl/ voltooit, gebeurt dit via onze gecertificeerde betalingsprovider Mollie B.V. De informatie wordt opgeslagen in een beveiligde PCI-gecertificeerde omgeving die voldoet aan internationale veiligheidsnormen.

GEGEVENSVERWERKERS

Gegevens kunnen worden overgedragen aan externe partners die de gegevens namens ons verwerken. Wij maken gebruik van externe partners voor onder meer de technische werking van systemen, het versturen van nieuwsbrieven en gerichte marketing. Onze partners zijn gegevensverwerkers en mogen de informatie voor geen enkel ander doel gebruiken dan om het contract met ons uit te voeren.

INZAGE PERSOONSGEGEVENS

U hebt te allen tijde het recht om ons om informatie te vragen over onder meer welke gegevens we over u hebben vastgelegd, het doel van de opname, eventuele categorieën persoonsgegevens en ontvangers van gegevens, evenals informatie over de bron van de gegevens. Voor meer informatie over de door ons verzamelde gegevens kunt u via het onderstaand contactadres contact met ons opnemen.

RECHT OP RECTIFICATIE EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren. U kunt contact met ons opnemen als u fouten ontdekt.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin u het recht heeft om de persoonlijke gegevens die wij bewaren te beperken of over te dragen aan anderen. U kunt contact met ons opnemen als dit het geval is.

In sommige gevallen heeft u het recht om alle of een deel van uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u uw toestemming intrekt en wij geen andere rechtsgrond hebben om door te gaan met de verwerking. U kunt contact met ons opnemen via onderstaand contactadres om onnodige gegevens te laten verwijderen.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN EN TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, inclusief de uitgevoerde profilering, om onze directe marketing toe te wijzen, aangezien deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming en/of onze legitieme belangen. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing- en profileringsdoeleinden, verwijder dan uw cookies. Raadpleeg met betrekking tot cookies de regels in ons cookiebeleid https://nupo.com/nl/cookies/.

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via het onderstaande contactadres.

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

NUPO draagt ​​er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of vernietiging, onrechtmatige verwerking of onopzettelijk verlies of beschadiging.

NUPO maakt gebruik van een beveiligde server waar uw persoonsgegevens worden verwerkt en beperkt de toegang tot persoonsgegevens binnen de organisatie. Toestemming tot toegang tot persoonlijke gegevens wordt alleen verleend aan personen binnen de organisatie met als enig doel hen in staat te stellen hun taken uit te voeren.

CONTACTGEGEVENS

Namens NUPO ApS Denemarken,

Nupo Nederland

Marie Curieweg 1B
6045GH Roermond (NL)
info@nupo.nl
+31 (0)40 218 00 09
KVK: 538859536045

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.