Geplaatst op

Single-blind, placebo controlled randomised clinical study of chitosan for body weight reduction

– by V. R. Trivedi et al. (2016)

Abstract

Chitosan is a dietary fiber that acts by reducing absorption and thus as a means for controlling weight. Weight loss clinical trial outcomes, however, have contradictory results regarding its efficacy. The primary objective of the present study was to evaluate the efficacy and safety of chitosan from the fungal origin in the treatment of excess weight in the absence of dietary restrictions.

For the full study, click here.

Geplaatst op

Bijwerkingen van plantaardige voedingssupplementen en botanische preparaten: een systematische review met kritische evaluatie van causaliteit

– by C. Di Lorenzo et al. (2014)

Doelen

Het doel van dit onderzoek was om beschikbare gegevens te verzamelen over: (1) bijwerkingen die bij mensen zijn waargenomen bij de inname van plantaardige voedingssupplementen of botanische preparaten; (2) de verkeerde identificatie van giftige planten; en (3) interacties tussen voedingssupplementen/botanische planten en conventionele medicijnen of voedingsstoffen.

Methoden

PubMed/MEDLINE en Embase werden doorzocht vanaf het begin van de database tot juni 2014, met behulp van de termen ‘bijwerking/s’, ‘vergiftiging/s’, ‘plantaardig voedingssupplement/s’, ‘misidentificatie/s’ en ‘interactie(s) in combinatie met de betreffende plantnaam. Alle papers werden kritisch beoordeeld volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor causaliteitsbeoordeling.

Resultaten

Gegevens werden verkregen voor 66 planten die veel voorkomende ingrediënten zijn van voedingssupplementen voor planten; van de 492 geselecteerde artikelen hadden 402 (81,7%) betrekking op bijwerkingen die rechtstreeks verband hielden met de botanische en 89 (18,1%) hadden betrekking op interacties met conventionele geneesmiddelen. Slechts één geval werd in verband gebracht met verkeerde identificatie. Bij 39 van de 66 onderzochte botanische stoffen werden bijwerkingen gemeld. Van de totale referenties was 86,6% geassocieerd met 14 planten, waaronder Glycine max/sojaboon (19,3%), Glycyrrhiza glabra/drop (12,2%), Camellia sinensis/groene thee (8,7%) en Ginkgo biloba/ginkgo (8,5%). ).

Conclusion

Gezien de duur van het onderzoek en het aantal planten dat in de review is opgenomen, is het opmerkelijk dat: (i) de nadelige effecten als gevolg van botanische ingrediënten relatief zeldzaam waren indien beoordeeld op causaliteit; en (ii) het aantal ernstige klinische reacties was zeer beperkt, maar er zijn enkele gevallen met fatale afloop beschreven. De gegevens die in deze review worden gepresenteerd, zijn beoordeeld op kwaliteit om de resultaten maximaal bruikbaar te maken voor clinici bij het identificeren of uitsluiten van schadelijke effecten van plantaardige producten.

Voor het volledige onderzoek klik je hier.

Geplaatst op

A Review on Pharmacological and Phytochemical Properties of Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae)

– by Gaurav Kumar et al. (2011)

Introduction

Herbs and plants have been in use as a source of therapeutic compounds in traditional medicinal system since ancient time. Medicines plants play an important role in traditional health care systems as well as in international herbal and pharmaceutical markets. The medicinal value of these plants lies in some chemical substances that produce a definite physiological action on the human body. The most important of these bioactive constituents of plants are alkaloids, tannins, flavonoids and phenolic compounds. Z. officinale (Zingiberaceae) is an important plant with several ethnomedicinal and nutritional values therefore, used extensively worldwide as a spice, flavouring agent and herbal remedy. Traditionally, Z. officinale is used in Ayurveda, Siddha, Chinese, Arabian, Africans, Caribbean and many other medicinal systems to cure a variety of diseases viz, nausea, vomiting, asthma, cough, palpitaion, inflammation, dyspepsia, loss of appetite, constipation, indigestion and pain. In last few decades, Z. officinale is extensively studied for its medicinal properties by advanced scientific techniques and a variety of bioactive compounds have been isolated from the different parts of the plant and were analysed pharmacologically. The plant is reported for antimicrobial activity, anticancer activity, antioxidant activity, antidiabetic activity, nephroprotective activity, hepatoprotective activity, larvicidal activity, analgesic activity, anti-inflammatory activity and immunomodulatory activities. The present review is focused an overall outline of the morphology, distribution, phytochemistry and medicinal properties of Z. officinale and its future prospects for the further scientific investigation for the development of effective therapeutic compounds.

For the full study, click here.

 

Geplaatst op

Assessment report on Zingiber officinale Roscoe, rhizoma

– by European Medicines Agency (2012)

Introduction

Ginger (Zingiberis rhizoma) consists of the whole or cut rhizome of Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae), with the cork removed, either completely or from the wide, flat surfaces only [European Pharmacopoeia 2011]. Ginger plants have been extremely popular – for cooking as spice and to treat a host of ailments – throughout Asia, especially in India and China, for over 5000 years. The species Zingiber officinale originates from Southeast Asia. It is not known to occur wild [Teuscher 2006; Langner et al. 1998; Germer et al. 1997]. It is a perennial herb, up to 1.5 metre in height, with asymmetric flowers. Due to the long period of breeding in different continents, different types of the species have developed. The herbal substance ginger, that complies with the monograph of the European Pharmacopoeia, originates from the West Indian type (Jamaica-ginger) with the cork removed or from Indian types (Bengal-ginger, Cochin-ginger) peeled on the flattened sides only. Constituents: Volatile oil 1-4 % (minimum 15 ml/kg essential oil (anhydrous drug) according to the Ph. Eur.). More than 100 compounds are identified, most of them terpenoids mainly sesquiterpenoids (α-zingiberene, β-sesquiphellandrene, β-bisabolene, α-farnesene, ar-curcumene (zingiberol) and smaller amounts of monoterpenoids (camphene, β-phellandrene, cineole, geraniol, curcumene, citral, terpineol, borneol). The composition of the oil depends on the origin of the material [Afzal et al 2001; Ahmad et al. 2008; Ali et al. 2008; Chen & Ho 1988; Connell 1970; Erler et al. 1988; Lawrence 1984]. The pungent principles, the gingerols (4-7.5%) are a homologous series of phenols. The principal one of these is 6-gingerol. Gingerols with other chain-lengths, e.g., 8-gingerol and 10-gingerol, are present in smaller amounts. During drying and storage, gingerols are partly dehydrated to the corresponding shogaols which may undergo further reduction to form paradols, also present in stored ginger [Afzal et al. 2001; Bradley 1992; Connell 1970; Farthing & O’Neill 1990; Jolad et al. 2005; Kim et al. 2008; Steinegger & Stucki 1982]. Other constituents are starch, up to 50%, lipids 6-8%, proteins, and inorganic compounds [Awang 1992; ESCOP 2009]. The requirements of the US Pharmacopoeia for ginger are: gingerols and gingerdiones not less than 0.8%, volatile oil not less than 1.8 ml per 100 g, starch not less than 42% and shogaols not more than 0.18% [Bradley 1992; USP 2009].

For the full study, click here.

Geplaatst op

Wetenschappelijk advies over de onderbouwing van een gezondheidsclaim met betrekking tot een gestandaardiseerd waterig extract van witte kidneybonen

– door European Food Safety Authority (EFSA) (2014)

Samenvatting

Naar aanleiding van een aanvraag van InQpharm Europe Ltd, ingediend voor goedkeuring van een gezondheidsclaim overeenkomstig artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1924/2006 via de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk, het EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) is gevraagd een advies uit te brengen over de wetenschappelijke onderbouwing van een gezondheidsclaim met betrekking tot een gestandaardiseerd waterig extract van witte kidneybonen (Phaseolus vulgaris L.) en vermindering van het lichaamsgewicht. Het Panel is van oordeel dat het voedsel voldoende gekarakteriseerd is.

Een vermindering van het lichaamsgewicht is een gunstig fysiologisch effect voor personen met overgewicht. De aanvrager identificeerde in totaal vier menselijke interventiestudies die de effecten van het waterige extract van witte kidneybonen op het lichaamsgewicht onderzochten als relevant voor de claim. Uit twee van deze vier onderzoeken konden geen conclusies worden getrokken.

Bij het wegen van het bewijs hield het panel er rekening mee dat één onderzoek naar menselijke interventie een effect van het gestandaardiseerde waterige extract van witte kidneybonen aantoonde bij het verminderen van het lichaamsgewicht wanneer het gedurende 12 weken werd geconsumeerd, en dat de vermindering van het lichaamsgewicht voornamelijk het gevolg was van een vermindering van het lichaamsgewicht. vet en dat het effect van het gestandaardiseerde waterige extract van witte kidneybonen op het lichaamsgewicht werd ondersteund door een tweede onderzoek van kortere duur.

Het panel hield er echter ook rekening mee dat de eerste studie het risico liep vertekend te raken, dat de ondersteunende studie te kampen had met methodologische beperkingen en dat er geen bewijs was geleverd voor een mechanisme waarmee het gestandaardiseerde waterige extract van witte kidneybonen het geclaimde effect zou kunnen uitoefenen . Het panel concludeert dat het geleverde bewijs onvoldoende is om een ​​causaal verband vast te stellen tussen de consumptie van het gestandaardiseerde waterige extract van witte kidneybonen (Phaseolus vulgaris L.) en vermindering van het lichaamsgewicht.

Het volledige onderzoek vind je hier.

Geplaatst op

Re-evaluation of konjac gum (E 425 I) and konjac glucomannan (E 425 II) as food additives

– by European Food Safety Authority (EFSA) (2017)

Abstract

The present opinion deals with the re-evaluation of konjac (E 425), comprising konjac gum (E 425 i) and konjac glucomannan (E 425 ii) when used as food additives. Following the conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under Commission Regulation (EU) No 257/2010, the Panel considered that current use of konjac (E 425) was limited in all food categories to maximum permitted level (MPL) of 10 g/kg, and that the calculated indicative refined exposure assessment for all population groups was below 0.1 mg/kg body weight (bw) per day for the general population (mean and high level). Konjac gum and konjac glucomannan were unlikely to be absorbed intact and were significantly fermented by intestinal microbiota. The available database on toxicological studies was considered limited, however, no relevant adverse effects were seen in rats and dogs in 90-day feeding studies according to the SCF, the no-observed-effect level (NOEL) in rats being 1,250 mg konjac glucomannan/kg bw per day. Konjac gum and konjac glucomannan were of no concern with respect to the genotoxicity. After a daily dosage of 3,000 mg in adults for 12 weeks, several individuals experienced abdominal discomfort including diarrhoea or constipation. The Panel concluded that there was no need for a numerical acceptable daily intake (ADI) and that there was no safety concern for the general population at the refined exposure assessment for the reported uses of konjac gum (E 425 i) and konjac glucomannan (E 425 ii) as food additives under the current conditions of use of 10 g/kg. The Panel agreed with the conclusions of the SCF (1997) that the uses of konjac (E 425) as an additive at the levels up to 10 g/kg in food are acceptable, provided that the total intake from all sources stays below 3 g/day.

For the full study, click here.

Geplaatst op

Wetenschappelijk advies over de onderbouwing van gezondheidsclaims met betrekking tot konjac mannan (glucomannan) en vermindering van het lichaamsgewicht etc.

– door European Food Safety Authority (EFSA) (2010)

Samenvatting

Op verzoek van de Europese Commissie is het Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies gevraagd om een ​​wetenschappelijk advies te geven over een lijst met gezondheidsclaims op grond van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1924/2006. Dit advies gaat in op de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsclaims met betrekking tot konjac mannan (glucomannan) en verlaging van het lichaamsgewicht, verlaging van postprandiale glykemische reacties, handhaving van normale bloedglucoseconcentraties, handhaving van normale (nuchtere) bloedconcentraties van triglyceriden, handhaving van normale cholesterolconcentraties in het bloed, het behoud van een normale darmfunctie en het verminderen van potentieel pathogene gastro-intestinale micro-organismen. De wetenschappelijke onderbouwing is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten is verstrekt in de geconsolideerde lijst van artikel 13 gezondheidsclaims en referenties die EFSA heeft ontvangen van de lidstaten of rechtstreeks van belanghebbenden. Het voedingsbestanddeel waarop de gezondheidsclaims betrekking hebben, is konjac mannan (glucomannan). Het panel is van oordeel dat konjac-mannaan (glucomannan) voldoende wordt gekarakteriseerd.

Het volledige onderzoek kun je hier bekijken.