Geplaatst op

Wetenschappelijk advies over de onderbouwing van gezondheidsclaims met betrekking tot konjac mannan (glucomannan) en vermindering van het lichaamsgewicht etc.

– door European Food Safety Authority (EFSA) (2010)

Samenvatting

Op verzoek van de Europese Commissie is het Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies gevraagd om een ​​wetenschappelijk advies te geven over een lijst met gezondheidsclaims op grond van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1924/2006. Dit advies gaat in op de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsclaims met betrekking tot konjac mannan (glucomannan) en verlaging van het lichaamsgewicht, verlaging van postprandiale glykemische reacties, handhaving van normale bloedglucoseconcentraties, handhaving van normale (nuchtere) bloedconcentraties van triglyceriden, handhaving van normale cholesterolconcentraties in het bloed, het behoud van een normale darmfunctie en het verminderen van potentieel pathogene gastro-intestinale micro-organismen. De wetenschappelijke onderbouwing is gebaseerd op de informatie die door de lidstaten is verstrekt in de geconsolideerde lijst van artikel 13 gezondheidsclaims en referenties die EFSA heeft ontvangen van de lidstaten of rechtstreeks van belanghebbenden. Het voedingsbestanddeel waarop de gezondheidsclaims betrekking hebben, is konjac mannan (glucomannan). Het panel is van oordeel dat konjac-mannaan (glucomannan) voldoende wordt gekarakteriseerd.

Het volledige onderzoek kun je hier bekijken.