Personuppgiftspolicy

VILKEN PERSONLIG INFORMATION VI SAMLAR IN, FÖR VILKA SYFTEN OCH RÄTTSGRUNDER FÖR BEHANDLINGEN

BESÖK PÅ https://nupo.com/se/ eller https://nupo.se/,

BAKGRUND, SYFTE OCH RÄTTSGRUND

När du besöker våra webbplatser behandlar vi automatiskt information om dig och din användning av vår webbplats. Detta kan inkludera information om vilken typ av webbläsare du använder, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din dator. Dessutom gäller Nupos cookiepolicy när du använder https://nupo.com/se/ eller https://nupo.se/.

Syftet med att samla in informationen är att optimera din användarupplevelse och funktionaliteten på webbplatsen samt eventuellt genomföra personlig marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook, Instagram, Google och YouTube, men endast om du har samtyckt till marknadsföringscookies.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till vår användning av cookies och artikel 6.1.a i GDPR-förordningen, samt vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats och vara så relevant som möjligt i vår marknadsföring enligt artikel 6.1.f i GDPR-förordningen.

KÖP AV VAROR OCH KOMMUNIKATION PÅ https://nupo.com/se/ eller https://nupo.se/

BAKGRUND, SYFTE OCH RÄTTSGRUND

När du köper varor eller kommunicerar med oss samlar vi in den information du själv lämnar. Detta kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper eller behöver returnera, information om frågor och klagomål, leveransbegäranden samt information om IP-adressen från vilken beställningen gjordes, om beställningen sker på https://nupo.com/se/ eller https://nupo.se/.

Syftet med den insamlade informationen är att möjliggöra leverans av de produkter du har beställt och att uppfylla vårt avtal med dig. Vi lagrar informationen för att kunna hjälpa dig om det blir nödvändigt att returnera varor eller om du har ett klagomål. Dessutom kan vi behöva kontakta dig angående relevant information om den produkt du har köpt. Vi kan också behandla information om dina inköp för att uppfylla lagliga krav, inklusive produktåterkallelse eller bokföringsändamål.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1.b i Dataskyddsförordningen och vårt ömsesidiga avtal att köpa från Nupo, samt artikel 6.1.c och vår rättsliga skyldighet att uppfylla lagkrav avseende återkallelser och bokföring, och artikel 6.1.f och vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier.

PRENUMERATION PÅ NYHETSBREV,

BAKGRUND, SYFTE OCH RÄTTSGRUND

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, e-postadress och mobilnummer (om tillämpligt).

Syftet är att tillgodose vårt intresse av att skicka nyhetsbrev till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke att ta emot vårt nyhetsbrev och artikel 6.1.a i GDPR-förordningen.

ANDRA RELATIONER (JOBBANSÖKANDE, PARTNERS OCH ANSTÄLLDA ETC.)

Om du inleder en relation med oss antingen som privatperson eller som anställd i ett företag vi samarbetar med, behandlar vi data som rör ditt namn, e-post, födelsedatum, telefonnummer, företag eller privat adress och annan information du tillhandahåller i samband med vår relation och din förfrågan.

Syftet med behandlingen är att hantera vårt arbetsförhållande med dig och eventuellt det företag du representerar för att uppfylla våra skyldigheter i detta avseende.

Den rättsliga grunden för denna behandling kommer normalt att vara ett avtalsförhållande som etablerats eller håller på att etableras mellan dig och/eller det företag du representerar, enligt artikel 6.1.b i GDPR-förordningen. Beroende på samarbetets natur kan den rättsliga grunden också vara annorlunda, vanligtvis vårt berättigade intresse av att etablera och upprätthålla relationen mellan dig och/eller det företag du representerar enligt artikel 6.1.f i GDPR-förordningen.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

TREDJEPARTS WEBBPLATSER, EXEMPELVIS SOCIALA MEDIER, TRUSTPILOT

Vi behandlar informationen och data som du har tillgängliggjort via inställningar från din personliga profil på tredjeparts webbplatser som sociala medieplattformar och Trustpilot.

Syftena med vår behandling av dina personuppgifter inkluderar marknadsföring, svar på förfrågningar, möjliggöra din deltagande i våra tävlingar och kontakta dig om du vinner. Informationen som plattformarna själva samlar in beskrivs i deras egna integritetspolicys, vi hänvisar till de respektive plattformarna.

Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av att marknadsföra Nupo, svara på din förfrågan eller låta dig delta i en tävling och kontakta dig om du vinner i enlighet med artikel 6.1.f i Dataskyddsförordningen.

På https://nupo.com/se/ eller https://nupo.se/ laddar vi innehåll från tredjeparts webbplatser som en del av användarupplevelsen på https://nupo.com/se/ eller https://nupo.se/. Detta görs exempelvis genom att ladda in vår ranking på Trustpilot eller bilder från Instagram. I dessa fall kommer du som användare att vara föremål för det berörda företagets integritetspolicy, och vi hänvisar i detta avseende till Trustpilots eller andra relevanta partners egna integritetspolicys.

LEVERANS AV VAROR

I samband med leveransen av varor som du har köpt från Nupo, kommer information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransbegäranden att vidarebefordras till transportören som ansvarar för att leverera de köpta varorna till dig.

BETALNINGSINFORMATION

När du genomför betalningstransaktioner på Nupo.com görs detta genom vår certifierade partner Klarna och Worldline. Informationen lagras i en säker miljö som är certifierad enligt PCI-standarden och uppfyller internationella säkerhetsstandarder.

UPPGIFTSBEHANDLARE

Data kan överföras till externa partners som behandlar data på våra uppdrag. Vi använder externa partners för bland annat teknisk drift av system, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring. Våra partners är uppgiftsbiträden och får inte använda informationen för något annat syfte än att utföra avtalet med oss.

DINA RÄTTIGHETER

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har rätt att när som helst begära information från oss om bland annat vilka data vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, eventuella kategorier av personuppgifter och mottagare av data, samt information om källan till datan. Du kan kontakta oss på den kontaktadress som anges nedan för ytterligare information om den data vi har samlat in.

RÄTT TILL RÄTTELSE, BEGRÄNSNING, FLYTTBARHET OCH RADERING

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Vi uppmanar dig att kontakta oss om du upptäcker några fel.

Det kan uppstå situationer där du har rätt att få de personuppgifter vi har begränsade, överförda till andra, om det är tekniskt möjligt. Du kan kontakta oss om detta är fallet.

I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade. Det kan till exempel vara om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. Du kan kontakta oss för att få onödig data raderad.

För alla ovanstående ärenden, kontakta oss genom att använda den kontaktadress som anges nedan.

RÄTT ATT INVÄNDA OCH ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften, inklusive profilering som genomförs för att rikta vår direktmarknadsföring till dig, eftersom denna behandling sker på grundval av ditt samtycke och/eller vårt berättigade intresse. Dessutom, om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering, vänligen radera dina cookies. När det gäller cookies, hänvisa till reglerna i vår cookiepolicy: https://nupo.com/se/cookiepolicy/.

Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på den angivna adressen nedan.

RÄTT ATT KLAGA

Du har rätt att lämna in klagomål till Dataskyddsmyndigheten angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan göras via e-post till dt@datatilsynet.dk eller per telefon på +45 33 19 32 00.

SÄKERHET

Nupo ser till att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Nupo använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar åtkomsten till personuppgifter inom organisationen. Behörighet att få åtkomst till personuppgifter beviljas endast till personer inom organisationen samt till personuppgiftsbiträdet enbart i syfte att möjliggöra deras uppgifter.


KONTAKTUPPGIFTER

Nupo ApS
Midtager 29, 2. tv.
DK-2605 Brøndby
Danmark
info@nupo.com

+45 43 48 88 80 42

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICY

Nupo förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy vid behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. Eventuella sådana ändringar kommer att publiceras på Nupos webbplats.