Räkna ut ditt BMI

Det finns flera bra skäl att göra något åt ​​vikten. Många människor har ofta en önskan att gå ner i vikt eftersom de inte är nöjda med hur de ser ut, men vid en bestämd övervikt (BMI≥25) finns det särskilt god anledning att göra något åt ​​de extra kilona.

Fetma ökar risken att utveckla livsstilssjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa typer av cancer. Livsstilssjukdomar försämrar hälsan och kan kräva medicinering. Obehandlad svår fetma kan också leda till förkortat liv och minskad livskvalitet. Det finns därför god anledning att göra något åt ​​övervikt.

I Sverige ökar förekomsten av övervikt och fetma. De senaste undersökningen från 2020 från Folkhälsomyndigheten var det 52% av den svenska vuxna befolkningen  som uppgav ett längd-viktförhållande som indikerar övervikt eller fetma.

Räkna ut BMI med vår kalkylator

I vår kalkylator nedan kan du enkelt och snabbt få indikation på var du hamnar på BMI-skalan. Utifrån ditt resultat kan du också läsa mer längre ner på sidan vad det innebär för dig. Du ska inte se ditt resultat som absolut sanning eftersom BMI exempelvis inte värderar kön, ålder eller vad din muskelmassa är och ska därför ses som en riktning.

Vad är ditt BMI?
Height in (cm): 160
Weight in (kg): 60
BMI gage needle
BMI
0
Resultat: Underviktig

Vad är BMI?
BMI står för Body Mass Index och är ett sätt att ta reda på om du är överviktig eller underviktig. Läs mer här

Vad innebär ditt BMI resultat?

Fetma uppstår med en positiv energibalans, där energiintaget överstiger energiförbrukningen under en längre tid. Det finns flera metoder för att bedöma om en person är överviktig. Body Mass Index (BMI) är en av dem. Om ditt BMI är över 25 beskrivs du som överviktig. I kalkylatorn nedan kan du få en indikation på vad ditt BMI är. BMI är ett objektivt mått på graden av övervikt, men säger inget om hur mycket av vikten som är fett respektive muskler. Muskel väger mer än fett. Om du är vältränad och har stora muskler kommer du därför att ha ett högt BMI – utan att vara överviktig. Därför kan också ditt midjemått vara ett mycket bra komplement för om går ner i vikt eller inte. Ett BMI över 25 och en midjemått över 88 cm för kvinnor och 102 cm för män ökar risken att utveckla livsstilssjukdomar. Viktminskning är det mest effektiva sättet att minska midjemåttet och därmed risken att utveckla livsstilssjukdomar. I tabellen nedan kan du se sambandet mellan midjemått och graden av risk för livsstilssjukdomar.

Om du vill gå ner i vikt och minska risken för att utveckla livsstilssjukdomar måste ditt energiintag vara lägre än din energiförbrukning, så att du är i energiunderskott.

Kroppen är genial, för om du äter och dricker för mycket omvandlas den extra energin till fett, som lagras i kroppens fettlager för senare användning. I vår tid och en del av världen är det dock inte så genialt, eftersom vi aldrig kommer att behöva de extra fettdepåerna och med åren vänjer sig många människor långsamt till att äta lite för mycket varje dag, vilket resulterar i flera kilo på sidobenarna, vilket med tiden kan leda till fetma.

viktminskning_2veckor_diet

Paketlösning för 2 veckors diet

Nupo Diet VLCD formula är hög på protein och fiber och ger ca 800 kalorier per dag. Nupo Diet kommer se till att du får rätt mängd av alla viktiga näringsämnen, vitaminer och mineraler som din kropp behöver för att du ska leva ett hälsosammare liv.

De olika BMI grupperna

BMI 0-18,4

Ditt BMI visar att du är underviktig. Vi rekommenderar att du tar kontakt med sjukvården för råd och vägledning om din vikt. Att vara underviktig är negativt för hälsan, vilket många inte känner till och för att må bra är det viktigt att du har en hälsosam kroppsvikt.

BMI 18,5-25

Ditt BMI visar att du är normalviktig. Vi kan rekommenderar inte att du ska gå ner i vikt eller påbörja ett dietprogram. Att fortsätta äta hälsosamt och behålla en aktiv livsstil är däremot något som är bra för dig. Har du många dagar där du ätit onyttigt eller för mycket kan du istället prova en måltidsersättning för att lyckas bibehålla din vikt.

BMI 25,1-30

Ditt BMI visar att du är överviktig. Om ditt BMI är högre än 27 är risken för fetmarelaterade hälsoproblem högre. För att bedöma din hälsorisk är det lämpligt att använda flera olika mätningskontroller. Om du som kvinna har ett midjemått större än 88 cm, eller om du som man har midjemått över 102 cm, har du ökad risk för livsstilssjukdomar. Det är viktigt att du inte ökar din vikt ytterligare, utan snarare försöker att minska den. Ett bra sätt att snabbt gå ner i vikt är att prova en VLCD diet. VLCD står för Very Low Calorie Diet och innebär att du får i dig fåtal kalorier under en begränsad period. Nupo dieten ger dig en snabb, säker och effektiv viktminskning som dessutom är kliniskt bevisad.

BMI >30

Om ditt BMI är 30 eller mer visar det att du har en hälsoskadlig övervikt. Du har ökad risk att få sjukdomar som högt blodtryck, blodfettsrubbningar, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Nupo dieten kan hjälpa dig komma ner på mer normala förhållande gentemot din vikt idag och på så vis förbättra ditt BMI. Om din vikt är etablerad på denna nivå och du däremot har försökt att gå ner i vikt flera gånger samt har följdproblem bör du kontakta sjukvården för närmare rådgivning.