Våra samarbetspartners

Image slider

De danska sjukhusen är igång med en massa spännande kliniska studier och projekt som adresserar ett ökande problem i världen – övervikt.

Sjukhusen gör bland annat VLCD (Very Low Calorie Diet) studier med personer som behöver en viktnedgång innan en operation, kombinerat med medicinsk viktnedgångsbehandling/medicin (Semaglutid) och för att studera sambandet mellan övervikt hos föräldrar och deras barn.

Vi är stolta och hedrade över att samarbeta med de största sjukhusen i Danmark.

Rigshospitalet-Glostrup– Dansk Hovedpine Center

På Rigshospitalet-Glostrup – Danska Huvudvärkscentret forskas det i den allvarliga och potentiellt synhotande sjukdomen Idiopatisk Intrakraniell Hypertension (IIH). Sjukdomen kännetecknas av ett förhöjt tryck i hjärnvätskan, vilket kan skada synnerven och därmed synen. Förekomsten ökar i takt med ökande övervikt i befolkningen, men drabbar främst unga kvinnor i åldrarna 20-40 år. Det finns ett tydligt samband med övervikt och den viktigaste behandlingen för att uppnå sjukdomskontroll är viktnedgång. På Danska Huvudvärkscentret pågår för närvarande ett randomiserat försök som undersöker om hjälpen till viktnedgång vid nyligen diagnostiserad IIH kan optimeras. Det är viktigt att viktnedgången är snabb, betydande och bestående. Om de förlorade kilona återtas, kan sjukdomen återkomma.

Patienter behandlas med en VLCD (800 kcal per dag) med total måltidsersättning i åtta veckor kombinerat med medicinsk behandling med Semaglutid under sammanlagt 10 månaders förlopp.

Kontrollgruppen erbjuds vanlig behandling med vätskedrivande medicin och samtal med en sjukhusdietist, som ger råd om ändrad livsstil. Man jämför de två grupperna med avseende på viktnedgång och hur mycket trycket i hjärnan ändras samt undersöker synnervens funktion, livskvalitet och huvudvärksbörda.

Steno Diabetes Center Copenhagen

”Genom att jämföra patienter som erbjuds vanlig dietistisk rådgivning med patienter som erbjuds VLCD-behandling (lågkaloridiet), vill vi klarlägga om VLCD kan förbättra förloppet före och under bariatrisk kirurgi.

I detta initiativ vill vi därför undersöka VLCD-behandling och vanlig dietistisk rådgivning på det viktnedgång som krävs före bariatrisk kirurgi. Vi undersöker viktnedgångens storlek, hur snabbt den uppnås, samt patienternas nöjdhet med förloppet.”

Bariatrisk Team, Steno Diabetes Center Aarhus

Köpenhamns Universitet – Institutionen för Idrott och Nutrition Pre-Child;

Projektet ’PREPARE CHILD’ – förankrat vid Institutionen för Idrott och Nutrition på Köpenhamns Universitet kommer att undersöka om övervikt hos föräldrar före och under en graviditet hänger samman med utvecklingen av övervikt hos barn och ungdomar.

”Anledningen till att vi vill genomföra denna studie är att vi i samhället ser allt fler överviktiga – även bland barn. Detta gäller både när de börjar i grundskolan och när de slutar grundskolan,” berättar lektor Nina Geiker från Institutionen för Idrott och Nutrition, som leder studien.