Nupo | Kliniska studier

Nupos VLCD-produkter (Very Low-Calorie Diet, diet med låt kaloriinnehåll) har använts i Danmark i mer än tre årtionden. Nupo och våra produkter föddes 1981 och sedan dess har vi erbjudit produkter för effektiv och säker viktminskning. Namnet Nupo är en kombination av ordern ”Nutritional Powder”. Nupo utvecklades av den ledande forskaren inom övervikt, Dr. Flemming Quaade, på Hvidovre sjukhus i Danmark och i samarbete med företaget Oluf Mørk A/S, som var huvudansvarig för att kommersialisera varumärket. Sedan tidiga 80-talet har Nupos VLCD-produkter testats och godkänts i fler än 35 olika kliniska studier, och de utvecklas och testas kontinuerligt av forskningsgrupper på sjukhus runt om i Danmark.

Den nuvarande översikten inkluderar kliniska studier som valts ut sedan Nupo grundades fram till idag (senaste september 2018). Kriterierna för studierna i översikten är deras relevans inom de olika ämnen som undersökts. Vid behandling av övervikt är det ytterst viktigt hur övervikten påverkar personen i fråga, inklusive ett antal faktorer som benmassa, kroppsmassa, fetma, kardiovaskulära riskfaktorer, hunger, med mera. Även om sammansättningen av Nupos VLCD-produkter har förfinats sedan de tidigare stadierna – nu inkluderar pulvret även fiber – är ämnena och resultaten från de tidigare studierna fortfarande väldigt relevanta, och vi drar slutsatsen att tillskottet av fiber i våra produkter inte påverkar resultaten från studierna.