Medicintekniska produkter

Upptäck vår Slim Boost-serie som inkluderar CE-märkta Slim Boost+ Fat Fighter. Vi säkerställer kvalitet, säkerhet och prestanda, och våra medicintekniska produkter utmärker sig inom diagnos och behandling av olika hälsotillstånd. Förtroende för att vi uppfyller all medicinteknisk lagstiftning.

Image slider

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter är produkter som används för att diagnostisera, förebygga, mildra eller behandla sjukdomar, handikapp eller skador. Slim Boost + Fat Fighter är CE-märkt, vilket verifierar att den uppfyller lagstiftningen för medicintekniska produkter och att dess kvalitet, säkerhet och prestanda dokumenteras. Är en del av vår Slim Boost-serie.

Visar alla 2 resultat

Visar alla 2 resultat