Általános szerződési feltételek

Amely létrejött a nupo.com/hu weboldalt (továbbiakban: Weboldal), a Nupo márkanév alatt üzemeltető VM GROUP s.r.o. (kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság), mint a NUPO ApS kizárólagos magyarországi forgalmazója (továbbiakban: VM GROUP) (Székhely: Gazdasor 38, 931 01, Somorja, Szlovákia. Cégjegyzékszám: 54 070 686. Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), és a Weboldalon keresztül terméket vásárló természetes vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet között (továbbiakban: Vásárló).

I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

ÁSZF: a jelen szerződésben rögzített általános szerződési feltételek.
Felek: A Vásárló és a VM GROUP
Fél: A Vásárló vagy a VM GROUP
Felhasználó: A Weboldalon böngésző természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely lehet akár Vásárló is.

Kuponkód: A VM GROUP által biztosított olyan kedvezményre jogosító elektronikus kódsor, amely készpénzre nem váltható, illetve értékéből készpénz nem adható vissza, nem minősül továbbá értékpapírnak vagy pénznek és a Vásárló számára kedvezményt biztosít a Termékek eredeti árához viszonyítva. A kuponkód vonatkozhat időszakosan igénybe vehető kedvezményekre vagy állandó jellegű kedvezményekre. A kuponkódok felhasználási feltételeit és szabályzatát a VM GROUP minden esetben külön, az adott kuponkódra vonatkozó vásárlási szabályzatban hozza a Vásárló tudomására. A kuponkóddal történő vásárlás esetén, a kuponkód vásárlási szabályzatában nem szabályozott kérdésekre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Munkanap: Olyan naptári nap, amely nem esik szombatra, vasárnapra vagy nemzeti ünnepnapra és amelyen a kereskedelmi bankok üzletkötési céllal nyitva vannak Magyarország területén.
Munkaóra: Olyan óra, amelyben a VM GROUP üzletkötési céllal nyitva tart. A VM GROUP általános nyitvatartási ideje: Munkanapokon: 9:00 – 17:00.
NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
Vásárló: Valamennyi magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Weboldalon keresztül Terméket vásárol.
Termék: A VM GROUP által a Weboldalon keresztül értékesítésre kínált valamennyi és bármely termék. A Weboldalon keresztül megvásárolható termékek elsődlegesen:
– Testtömeg szabályozás céljára szolgáló teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek
– Testtömeg szabályozás céljára szolgáló a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek
– Élelmiszerek
– Shakerek
– egyéb termékek/szolgáltatások (pl.: házhozszállítás)

II. AZ ÁSZF HATÁLYA

1. Jelen ÁSZF rendelkezései a Weboldalon keresztül értékesítésre kerülő valamennyi Termékre vonatkoznak. Vásárló a jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztráció során vagy a Termékek megrendelését megelőzően külön fogadja el: „Az Általános Szerződési Feltételeket elfogadom” rubrikába való kattintással.

2. A Weboldalon keresztül történő valamennyi Termék értékesítésre a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

3. A VM GROUP jogosult az ÁSZF bármikori és egyoldalú módosítására. A VM GROUP a tervezett módosítás hatályba lépése előtt 30 naptári nappal a már megkötött szerződésekkel rendelkező Vásárlókat elektronikus úton értesíti a módosított általános szerződési feltételek megküldésével vagy azon tájékoztatás megküldésével, hogy a módosított általános üzleti feltételek a Weboldalon megtekinthetőek. Ha a Vásárló 3 naptári napon belül nem él ellentmondással vagy kifogással a tájékoztatást megküldését követően, úgy tekintendő, hogy az Vásárló az új ÁSZF-t elfogadta. A VM GROUP az Vásárló ellentmondása vagy kifogása esetén jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, a Vásárló ellentmondását vagy kifogását kézhezvételét követő 5 munkanapon belül vagy a megkötött szerződésnek az új ÁSZF rendelkezései szerint módosuló pontjait elismerni a korábbi ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4. Jelen ÁSZF a nyilvánosságra hozatalának napjától határozatlan ideig hatályos.

5. A Termékek Weboldalon keresztüli megrendelésével és az „ÁSZF rendelkezéseit elfogadom” rubrikára való kattintással a Vásárló jelen ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.  

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Weboldalon feltüntetett árak

1.) A Weboldalon feltüntetett árak a böngészés idején érvényes bruttó (az általános forgalmi adó összegét tartalmazó) árak, amelyek azonban nem tartalmazzák a szállítás költségét. A VM GROUP ajánlati árai az adott pillanatban érvényes árakat jelentik, az árváltoztatás jogát a megrendelés feldolgozásáig a VM GROUP fenntartja.

2.) A VM GROUP jogosult a feltüntetett árak bármikori és egyoldalú megváltoztatására.

3.) A Weboldalon feltüntetett árakban lévő esetleges hibák kijavításának jogát a VM GROUP fenntartja. Amennyiben az ilyen javítások már leadott rendelésekre is kihatással vannak a VM GROUP haladéktalanul értesíti azokat a Vásárlókat, akiknek rendelésére a hiba javítása kihat. A Vásárló a javítás elfogadására nem köteles, ebben az esetben bármelyik Fél jogosult elállni a szerződéstől.

2. Az ÁSZF nyelve

Az ÁSZF egyetlen és hivatalos nyelve a magyar nyelv.

3. A hatályos ÁSZF elérése

A VM GROUP a mindenkor hatályos ÁSZF-t a Weboldalon teszi közzé. Az ÁSZF pdf. kiterjesztésű, letölthető változatát a VM GROUP a Vásárló/Felhasználó kifejezett kérésére, e-mailben megküldi a Vásárló számára.

IV. RENDELÉS, REGISZTRÁCIÓ, MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

1. A Weboldalon keresztül megrendelhető Termékek

A Weboldalon keresztül megrendelhető Termékek használati utasítását használat előtt feltétlenül olvassa el és kérjük, tartsa be az előírt adagolást. Az ajánlott adagolástól (ideértve a használat időtartamát) való eltérést megelőzően konzultáljon kezelőorvosával/egészségügyi szakemberrel! VM GROUP a Termékek fogyasztására, tárolására, felhasználására, összetételére vonatkozó információkat minden esetben biztosítja a Weboldalon a Felhasználó számára, amely információk regisztráció nélkül elérhetőek valamennyi termék aloldalán.

2. A vásárlás során létrejövő szerződés

1.) A Vásárló és a VM GROUP közötti szerződés és a szerződéskötés – így a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a megrendelés elfogadásának – nyelve magyar.

2.) VM GROUP és a Vásárló között a szerződés a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel összhangban a következők szerint jön létre:

– Vásárló ráutaló magatartással tett jognyilatkozatot juttat el a VM GROUP részére, rendelés leadás útján, amelynek részeként elfogadja a jelen ÁSZF-et

– A VM GROUP egy automatikus üzenetben tájékoztatja a Vásárlót a rendelés beérkezésének tényéről. Amennyiben a VM GROUP írásban nem nyilatkozik úgy, hogy Vásárló rendelését nem teljesíti a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban, úgy a szerződés létrejön.

3.) Az így létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a VM GROUP nem iktatja és a írásban nem hozzáférhető. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, így a szerződés ráutaló magatartás útján kerül megkötésre.

4.) Vásárló és a VM GROUP között minden esetben a rendelés leadásának napján hatályban lévő ÁSZF alapján jön létre a szerződés.

3. Regisztráció

1.) A Weboldal látogatása és a Termékek megtekintése és megvásárlása nem regisztrációhoz kötött.

2.) A regisztráció során a Vásárlónak a következő adatokat kell megadnia: családi és utónév; születési dátum; lakcím/szállítási cím; e-mail cím; telefonszám, illetve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a szervezet cégneve, székhely címe, adószáma, e-mail címe, telefonszáma és a Vásárló által opcionálisan megadott egyéb adatok.

3.) A regisztráció magyar nyelven történhet.

4.) A regisztráció menete:

a) Regisztrációs űrlap kitöltés és a jelen ÁSZF elfogadása

b) A Vásárló a regisztrációs kapura kattintást követően, kitölti a regisztrációs űrlapot és elfogadja a jelen ÁSZF-t és opcionálisan feliratkozik a VM GROUP hírlevelére „NUPO hírlevél”.

c) Regisztrációs szándék megerősítése

d) Az űrlap kitöltését és a jelen ÁSZF elfogadását követően a Vásárló a „Regisztráció” gombra való kattintásával elküldi a regisztrációs űrlapot.

e) Aktivációs e-mail küldése

f) A VM GROUP egy automatikus üzenetet küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely tájékoztatja a Vásárlót a sikeres regisztráció megtörténtéről. A VM GROUP az e-mailben tájékoztatja a Vásárlót felhasználónevéről és jelszaváról, amelyekkel beléphet a weboldalra.

g) A regisztráció befejezése

h) A Vásárló a bejelentkezik felhasználónevével és jelszavával a Weboldalra a regisztráció ezzel befejeződik.

5.) A VM GROUP nem vállal felelősséget a Vásárló által megadott adatok valódiságáért. Minden a valótlan vagy téves adatokkal kitöltött regisztrációból eredő kárt a Vásárló köteles viselni. A Felhasználó a megadott adatait bármikor, ingyenesen módosíthatja, felhasználói fiókjából.

6.) A regisztráció során megadott adatok kezeléséről, az adatkezelés céljáról és szabályairól, a hírlevélre vonatkozó szabályokróla VM GROUP Adatvédelmi Nyilatkozatába olvashat bővebben. Javasoljuk, hogy a regisztrációt megelőzően tájékozódjon a regisztrációval érintett adatok kezeléséről!

7.) Elfelejtett jelszó: Vásárló a Weboldalon a „Bejelentkezés” fejlécnél a „Regisztráció” melletti „Elfelejtett jelszó” ikonra kattintva az e-mail címe megadásával új jelszót tud kérni. A megadott e-mail címre a VM GROUP elküld egy linket, amelyre kattintva a Vásárló új jelszót hozhat létre.

8.)A Vásárló bármikor jogosult felhasználói adatlapjának törlésére.

4. Termékrendelés a Weboldalon keresztül

1.) A Termék/ek kiválasztása: A Vásárló szabadon választhatja ki, hogy mely Termékeket kívánja megvásárolni a Weboldalon. A VM GROUP előzetes regisztráció nélkül hozzáférhetővé tesz és biztosít a Vásárló részére minden információt a Termékekről. Vásárló az általa megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” ikonra kattintva egy virtuális kosárba helyezi. A Vásárló a Weboldalon való regisztráció nélkül jogosult Termékeket a „Kosárba” helyezni. Miután a Vásárló összeállította virtuális kosarát és nem kíván további Termékeket a kosarába helyezni, a „Kosár Megtekintése” ikonra kattintva megtalálja az általa kosárba helyezett Termékeket, valamint a Termékek bruttó (általános forgalmi adóval növelt összegű) vételárát, a kiszállítási díj nélkül. Vásárló a kosár ellenőrzése során összesítve megtekintheti az általa kiválasztott Termékeket (súly, ár, ízesítés stb.) alapján. Vásárló a Termékek rendelésének leadását megelőzően bármikor módosíthatja a kosár tartalmát; a kosárból Termékeket kivehet, hozzáadhat stb.  A Weboldal automatikusan kiszámítja a kosár tartalmának bruttó értékét a szállítási díj nélkül.

2.) Rendelés regisztrált felhasználóként vagy nem-regisztrált felhasználóként: Vásárló a Weboldalon való regisztráció nélkül is jogosult leadni rendelését, a rendelési űrlap kitöltésével. Vásárló jogosult regisztrálni a Weblapon, amennyiben regisztrált felhasználóként kíván vásárolni, ebben az esetben a Weboldal automatikusan kitölti a rendelési űrlapot a Vásárló – által a regisztráció során már – megadott adatokkal (pl.: név, szállítási cím, számlázási cím stb.). Regisztrált felhasználóként való vásárláshoz a Vásárlónak be kell lépnie a Weboldalra a regisztráció során megadott e-mail címével és jelszavával.

5. Rendelés folyamata 

 • Pénztárhoz

A Vásárló a kosár ellenőrzését követően a „Pénztárhoz” ikonra kattintással véglegesítheti a kosár tartalmát. A „Pénztár” egy virtuális pénztár, ahol a Vásárló ismételten ellenőrizheti az általa összeállított kosár tartalmát és végösszegét.

 • Szállítási mód választása

Vásárló jogosult meghatározni, hogy milyen szállítási móddal kívánja megrendelni a Termékek kiszállítását. A szállítási költséget a Vásárló által kiválasztott szállítási mód határozza meg (pl.: háztól-házig kiszállítás futárszolgálattal, csomagpontra történő szállítás stb.). Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a házhozszállítás biztosítása érdekében az alábbiakban rögzített adatai továbbításra kerülnek a Futárszolgálat részére.

A VM GROUP által a Futárszolgálat irányába továbbított adatok: a Vásárló teljes neve; telefonszáma; a Vásárló által megjelölt szállítási címe.

 • Fizetési mód választása

Szállítási mód kiválasztásához hasonlóan a Vásárló egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy milyen fizetési móddal kíván fizetni a megrendelt Termékekért. Vásárló a következő lehetőségek közül jogosult választani: bankkártyás fizetés, közvetlen banki átutalás.

 • Megjegyzés írása

A „Megjegyzés” panelben a Vásárló feltünteti esetleges megjegyzéseit, amelyekről tájékoztatni kívánja a VM GROUPt. A megjegyzésként elküldött üzenet nem válik a szerződés részéve és nem irányulhat a szerződés lényeges körülményeinek megváltoztatására (pl.: az ár, a Termékek megváltoztatása stb). A megjegyzésként elküldött üzenetek végrehajtása, esetleg lehetővé tétele a VM GROUP diszkrecionális jogkörébe tartozik. A megjegyzésként megjelölt igény nem teljesítése esetén a Vásárló nem jogosult kártérítésre vagy a vásárlástól való elállásra. A VM GROUP igyekszik a lehető legrövidebb határidőn belül a Vásárló által megadott e-mail címen értesíteni a Vásárlót, amennyiben a megjegyzésként feltüntetettek megvalósítása nem áll módjában vagy egyébként nem lehetséges, az értesítés elmaradása ugyanakkor nem alapozza meg a Vásárló kártérítési igényét vagy elállási jogát.

 • Megrendelés véglegesítése és elküldése

Vásárló a „Pénztár” oldalon megtekinti az általa megrendelni kívánt Termékeket, az általa kiválasztott szállítási és fizetési módot, és ezen tételek együttesének bruttó árát. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Rendelés elküldése” gombra kattint.

 • Kuponkód felhasználása a vásárlás során

Amennyiben a Vásárló rendelkezik érvényes KuponkóddalL, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra való kattintást megelőzően megadja a Kuponkódot az erre a célra feltüntetett rubrikába való beírással, elfogadja a Kuponkód vásárlási szabályzatát, majd rákattint a „Kupon beváltása” gombra. A Weboldal ezt követően automatikusan csökkenti a vásárlás végösszegét az adott Kuponkód által biztosított kedvezmény mértékével, ide nem értve a szállítási költség és az utánvét díját, amelyekre a Kuponkód nem biztosítanak kedvezményt.

6. Megrendelés módosítása:

Amennyiben a Vásárló: (1) már leadott megrendeléséhez további Terméket szeretne hozzáadni, vagy (2) ha több rendelést adott le egymást követően és szeretné, hogy az egy csomagba kerüljön, kérjük, jelezze igényét ügyfélszolgálatunk irányába. Módosításra addig van lehetőségünk, amíg a feladott megrendelését a VM GROUP nem adja át a futárnak kézbesítésre.

7. Megrendelés visszaigazolása: 

1.) A VM GROUP a Vásárlót a megrendelésének beérkezését követően automatikusan, elektronikus úton (e-mailen) tájékoztatja a megrendelés beérkezéséről. Ez a tájékoztatás a megrendelés beérkezését igazolja.

2.) A VM GROUP ezt követően amennyiben 2 munkanapon belül nem nyilatkozik írásban a Vásárló irányába arról, hogy a Vásárló megrendelését nem teljesíti, úgy a megrendelés visszaigazoltnak tekintendő.

3.) A beérkezett rendelés teljesítésének megtagadása nem keletkeztet kötelezettséget a VM GROUP számára. A VM GROUP jogosult bármikor, egyoldalúan úgy dönteni, hogy a beérkezett rendelést nem teljesíti, ebben az esetben a VM GROUP köteles írásban tájékoztatni a Vásárlót arról, hogy a rendelést nem áll módjában teljesíteni, ha pedig a Vásárló a rendelés teljesítésének megtagadásáról szóló nyilatkozatig már megfizette a Termékek árát (bankkártyás fizetés vagy banki átutalás útján), úgy a VM GROUP köteles 1 munkanapon belül a Vásárló által megfizetett összeget teljes egészében és hiánytalanul visszafizetni a Vásárló részére. Vásárló nem léphet fel követeléssel a VM GROUPral szemben, ha a VM GROUP megtagadta a rendelés teljesítését a fent leírt módon.

4.) A Vásárló által a Weboldalon leadott elektronikus megrendelések nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában (kattintás) tett jognyilatkozatnak minősülnek. A VM GROUP beérkezett megrendeléseket nem iktatja.

8. Számlázás: 

1.) VM GROUP a Vásárló részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki a Vásárló által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadójának (a Vásárlónak) beleegyezésének minősül az elektronikus számla befogadására. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul, hogy részére a VM GROUP elektronikus számlát állítson ki.

2.) A fentieknek megfelelően a Vásárló a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a VM GROUP által kiállított – és a hatályos jogszabályoknak megfelelő – elektronikus számlát befogadja, valamint azt a VM GROUP által küldött számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti.

3.) A VM GROUP által kiállított elektronikus számlát a SuperFaktura, s.r.o.. látja el időbélyegzővel és digitális aláírással a VM GROUP megbízásából. Az így kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. A VM GROUP által kiállított elektronikus számla megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

IV. FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

1. Fizetési módok

A Weboldalon keresztül megrendelt Termékeket közvetlen banki átutalással 24-pay által biztosított rendszeren keresztül tudja a Vásárló kifizetni bankkártyás fizetés esetén. Vásárló ezenkívül jogosult banki átutalás útján megfizetni a Termékek ellenértékét.

 1. Közvetlen banki átutalás: A Vásárló rendelésének elküldését követően, az általa megadott e-mail címre egy díjbekérő számlát kap, amely tartalmazza rendelése ellenértékét, a kiválasztott Termékeket stb. A díjbekérő számla tartalmazza a banki átutaláshoz szükséges adatokat (kedvezményezett neve, bankszámla száma, az utalása összege, fizetési határidő stb.)
 2. 24-pay bankkártyás fizetés: A 24-pay szolgáltatáson keresztül a Vásárló bankkártyás fizetés és banki átutalás útján fizetheti meg a Termékek és a szállítási mód ellenértékét. A 24-pay szolgáltatást a Vásárló abban az esetben veheti igénybe, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el az 24-pay ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN foglaltakat és a tranzakció teljesítéséhez szükséges adatokat megadja.

A 24-pay Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Vásárlót az 24-pay-el szemben külön díj nem terheli.

A 24-pay szolgáltatás keretében elfogadott bankkártyatípusok: MasterCard, Visa, American Express, Visa Electron*, Maestro*. * Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben a rendszer képes elfogadni.

24-pay bankkártyás fizetés lépései:

 A Vásárló a „kosár” véglegesítése és a „Pénztárhoz” gombra kattintást követően kiválasztja a „Fizetés 24pay-el” opciót és elfogadja a 24-pay ÁSZF-ét. Ezt követően a Vásárló a „Rendelés elküldése” gombra kattint, majd a Weboldal a 24-pay rendszerhez kapcsolódik. A 24-pay által üzemeltett – megfelelő elektronikus védelemben részesített – online felületén a Vásárló megadja a bankkártya adatait.

 1. A „Fizetés jóváhagyása” gombra történő kattintással a Vásárló jóváhagyja a fizetést.
 2. A 24-pay a Vásárló által megadott bankkártyaadatokkal banki engedélyeztetésre továbbítja a tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, a Vásárló kártyáját a Vásárló bankja zárolja/megterheli a megrendelés ellenértékének összegével.
 3. A 24-pay ezt követően elektronikus levélben (e-mailben) visszaigazolja a Vásárlónak, hogy a VM GROUP irányába történő fizetése sikeres volt. Ezen értesítés megküldésével egyidőben a 24-pay értesíti a VM GROUPt a fizetés sikerességéről, ami alapján a VM GROUP teljesíti a megrendelést.

Figyelem! A VM GROUP az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számlájának adataihoz, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet!

2. Szállítás

1.) A Termékek Vásárlónak való kézbesítése futárszolgálattal vagy csomagpont átvétellel történik, a Vásárló egyoldalú döntése alapján.

2.) A kézbesítés mindenkor hatályos díjait a VM GROUP a Weboldalon tünteti fel a „Pénztárban”, a szállítási módok kiválasztásakor. A VM GROUP jogosult a szállítási és utánvét díjak bármikor, egyoldalú megváltoztatására. A már leadott rendeléseket az ilyen árváltoztatás nem érintheti.

3.) A Termék/ek általános kiszállítási ideje a rendelés leadásától számított:  4-5 munkanap.

4.) Termék visszaküldése: VM GROUP Terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza. Megbontott Terméket a VM GROUP nem vesz vissza.

5.) Szállítási határidő futárral történő kiszállítás esetén:

6.) Munkanapokon 12 óráig leadott rendelések esetében, a szállítási határidő a rendelés leadását követő munkanaptól számított 4-5 munkanap, az ezt követően leadott rendeléseknél pedig 5-6 munkanap.

7.) VM GROUP hivatalos, engedéllyel rendelkező csomagküldő szolgálat útján juttatja el a Vásárlóhoz a megrendelt Termékeket.

8.) A csomagokat a csomagküldő szolgálat az átvételtől számított 72 órán belül szállítja ki a megadott címre.

9.) A kézbesítés Munkanapokon 8-17 óráig történik.

10.) VM GROUP kizárólag azért vállal felelősséget, hogy a megrendelt Termékeket legkésőbb 2 munkanapon átadja a futárszolgálatnak a rendelés visszaigazolástól számítva. A Termékek futárszolgálatnak történő átadást követően a kiszállításban bekövetkezett késedelemért a VM GROUPt felelősség nem terheli, Vásárló követeléssel nem léphet fel a VM GROUPral szemben a futárszolgálat késedelmes teljesítése okán.

V. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi email címre: info@nupo.hu.

Ebből a célból felhasználhatja a következő elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a Terméket.

Amennyiben a termék kiszállításra került és Ön mégsem szeretné megtartani a Terméket úgy a terméket saját költségén kell visszajuttatni a VM GROUP-hoz, így a Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Önt nem illeti meg az elállás joga a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termékek, továbbá a már megbontott Termékeink esetén.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a 14 napos elállás csak a fogyasztót illeti meg. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4 § 2. rendelkezése értelmében fogyasztó alatt a Ptk.-ban meghatározott fogyasztó értendő. A fogyasztó fogalmát a Ptk. 8:1§ (1) 3. pontja adja meg: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Így a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a 14 napos elállási jog nem illeti meg azokat a Vásárlókat, akik, mint jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vásárolnak Termékeket a Weboldalon.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 • Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a VM GROUP hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Mivel a NUPO termékek speciális élelmiszernek minősülnek (pl.: Testtömeg szabályozás céljára szolgáló teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, Testtömeg szabályozás céljára szolgáló a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek) így az élelmiszerekkel összefüggő szavatossági igényt a termék szavatossági idején túl Ön nem érvényesíthet.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a VM GROUP vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VI. VITARENDEZÉS

1.) A Vásárló esetleges panaszát az info@nupo.hu e-mail címre továbbíthatja, amelyet a VM GROUP minden esetben kivizsgál és megválaszol. A panasz jellegétől függően, de legkésőbb a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül a VM GROUP írásban megküldi a panasszal kapcsolatos állásfoglalást az Vásárló részére. A VM GROUP valamennyi beérkezett panaszt kivizsgál és megválaszol.

2.) A Felek kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik, békés úton, a kölcsönös együttműködést szem előtt tartva, tárgyalásos úton rendezni.

3.) A VM GROUP válaszának másolati példányát öt évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésére bemutatja.

4.) A panasz elutasítása esetén a VM GROUP írásban tájékoztatja Önt arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

5.) Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában a VM GROUPt együttműködési kötelezettség terheli.

6.) A fogyasztó jogosult a vita békés rendezését online, térítésmentesen kezdeményezni a következőweboldalon elérhető OVR platformon (online vitarendezési platform) keresztül: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:
Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ
Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-52-33
E-mail: odr@itm.gov.hu

7.) Amennyiben az Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, mint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogutódjához. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot. Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

8.) A fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei az alábbi oldalon találhatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/

9.) A VM GROUP nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

10.) ONLINE VITARENDEZÉS érdekében, az Európai Bizottság által működtetett weboldalon keresztül, független vitarendezési testület igénybevételével: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) A Felek tudomásul veszik, hogy a másik fél kötelezettségének nem teljesítése esetén, a nem teljesítő fél nem tekinthető felelősnek, amennyiben a teljesítés elmaradását bizonyíthatóan vis maior idézte elő. A Felek kijelentik, hogy vis maior alatt olyan körülmények beálltát értik, amelyre ráhatásuk és befolyásuk nincs így különösen: háború, természeti katasztrófa, sztrájkok, áramszünet, országos kiterjedésű gázhiány stb. A jelen pont értelmében a Felek nem ismerik el az olyan körülményeket vis maiorként, amelyet a felek felróható magatartása idézett elő.

2.) A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezése semmis, érvénytelen vagy végrehajthatatlan vagy jogszabályi változás következtében azzá válik, az ÁSZF és/vagy a Szerződés semmisséggel, érvénytelenséggel, végrehajthatatlansággal nem érintett részét továbbra is érvényesnek és hatályosnak fogadják el, feltéve, hogy a semmis, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész nem olyan körülményre vonatkozik, amely nélkül a Szerződést nem kötötték volna meg.

4.) A VM GROUP elérhetőségei

Cégnév: VM GROUP s.r.o.
Székhely: Gazdasor 38, 931 01, Somorja, Szlovákia
Adószám:
Cégjegyzékszám: 54 070 686
Bankszámla szám:
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő – Péntek: 09:00-17:00 óráig
E-mail elérhetősége: info@nupo.hu