Медицинските изделия са продукти, които се използват за диагностициране, предотвратяване, смекчаване, лечение на заболявания, увреждания или наранявания. Slim Boost+ Fat Fighter има маркировка CE, която потвърждава, че устройството отговаря на законодателството за медицинските устройства и неговото качество, безопасност и производителност са документирани.

Показване на 4 резултата

Показване на 4 резултата